Skip to content

Акт на українській мові

Скачать акт на українській мові rtf

Акти бувають: законодавчі; — адміністративні. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з акт установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Адміністративні ж складаються на підтвердження мові, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома українській на підтвердження певних подій чи фактів. Акт наданих послуг 1 out of 5 based on 1 ratings.

АКТ – документ, складений декількома особами, що підтверджує встановлені факти або події (Додаток 9). Акти складають при ревізії підприємства або окремих посадових осіб, при виявленні дефектів, недостачі, при передаванні-прийманні справ, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, при прийомі закінчених об'єктів, при обстеженні, здаванні документів на знищення, на списання господарського інвентарю, устаткування, інструментів, при нещасних випадках тощо.  Комерційні акти, що встановлюють факти ушкодження, псування або недостачі вантажу чи інших порушень правил транспортування, складають на типографському бланку-зразку, заповнюють без виправлень, підчищень, закреслень.

Акт (від лат. actus — дія; лат. actum — документ), тобто, документ, який засвідчує (задокументовує) якусь дію. Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів наприклад акт про нестачу товарно-матеріальних цінностей.

Офіційний документ, запис, протокол, що має юридичну силу. Залежно від предмета і рівня, на якому він складається, та його змісту розрізняють: державні, міждержавні, нормативні, внутрішні акти. АКТ Фармацевтична енциклопедія. Акт - це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю, підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб.

акт - тлумачення, орфографія, правопис в українській мові. Підготовка до ЗНО ділова українська мова. Акт. Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів. Акти бувають: законодавчі; — адміністративні.

Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

Текст акта має дві частини: вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, які складали акт, а також присутні при його складанні); — констатуючу (виклада.

Примітки до Акту: Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події. Акти бувають законодавчі та адміністративні. Вони можуть мати різне призначення. Деякі адміністративні акти служать бухгалтерськими документами, інші складаються залежно від характеру подій, зміни керівництва тощо.

Складання актів доручається комісіям, які затверджуються або наказами керівництва, або розпорядчими документами вищих організацій. Часто акти складаються постійно діючими експертними комісіями. Текст акта складається з двох частин: вступної. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства.

Зразок акту. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій.

За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом.

txt, fb2, txt, djvu