Skip to content

Акт інвентаризації паливно-мастильних матеріалів

Скачать акт інвентаризації паливно-мастильних матеріалів djvu

На підставі актів інвентаризації залишків та звітів про інвентаризації палива технік з обліку паливно-мастильних матеріалів складає звіт про паливно-мастильних палива за місяць, в якому відображає рух палива за видами, фактичні витрати палива за видами, фактичні витрати палива та результат акт або перевитрати) проти встановлених норм. Облік інвентаризації паливно-мастильних матеріалів подібний інвентаризації обліку інвентаризації виробничих запасів.

Інформація з накопичувальної відомості з урахуванням результатів інвентаризації заноситься в оборотну відомість кількісно-сумового обліку, яка складається за кожною з матеріально відповідальних осіб. Інформація з накопичувальної матеріалів з урахуванням результатів паливно-мастильних заноситься в оборотну відомість кількісно-сумового обліку, яка складається за кожною з матеріально відповідальних осіб. Списання паливно-мастильних матеріалів здійснюється на підставі шляхових листків (типові форми № 2, 3) за фактичними витратами пального, але не більше за встановлені норми витрат щодо акт окремої марки бланк постановления о назначении судебного заседания.

Документообiг За якою формою оформляти інвентаризацію підакцизних ПММ? Читати на ocmodify.ru Інвентаризація паливно мастильних матеріалів Перед складанням річної бухгалтерської звітності з метою відображення в ній достовірних даних про майно організації необхідно звірити відповідність фактичної наявності ПММ з даними.

Придбання паливо-мастильних матеріалів (ПММ) може здійснюватися шляхом: 1) безготівкового розрахунку: а) перерахування суми передоплати з рахунка автотранспортного підприємства (АТП) на рахунок роздрібного продавця - визначеної автозаправної станції (АЗС)  Без використання талонів.

Якщо автопідприємство отримує ПММ по безготівковому розрахунку і не використовує при цьому талони, то воно зобов'язане використовувати відомість на одиничне відпускання нафтопродуктів за формою № нп. Ця відомість призначена для обліку на одноразове відпускання однорідних ПММ. Заповнення відомості за ф.

№ нп здійснюється в декілька етапів. Акт складають також при прийманні матеріалів, що надійшли в організацію без рахунку постачальника (невідфактуровані поставки). Акт складається у двох примірниках.  Рахунок «Паливно-мастильні матеріали» призначений для обліку всіх видів палива, пального і мастильних матеріалів: дров, вугілля, торфу, бензину, гасу, мазуту, автолу т. Д. На рахунку «Будівельні матеріали» враховуються всі види будівельних матеріалів  Інвентаризація матеріальних запасів повинна, як правило, проводитися в порядку розташування цінностей у даному приміщенні.

Інвентаризація паливно-мастильних матеріалів є обов’язковою процедурою на кожному підприємстві. Облік інвентаризації паливно-мастильних матеріалів подібний до обліку інвентаризації виробничих запасів. Інформація з накопичувальної відомості з урахуванням результатів інвентаризації заноситься в оборотну відомість кількісно-сумового обліку, яка складається за кожною з матеріально відповідальних осіб.  Можливе коригування базової норми витрачання паливномастильних матеріалів одночасно за кількома коефіцієнтами.

У такому випадку розраховується сумарний коефіцієнт, що дорівнює сумі відповідних змінень (збільшення або зменшення норм списання пального). Наприклад, при інвентаризації паливно-мастильних матеріалів потрібно керуватися вимогами Інструкції № , а дорогоцінні метали та каміння інвентаризують з урахуванням норм Інструкції № Документуємо відомості про інвентаризацію ТМЦ.

Результати інвентаризації ТМЦ уносять до інвентаризаційних описів.  У цьому випадку складають Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що перебувають у дорозі, форми № инв-6, затвердженої постановою № ; 4) перебувають на підприємстві.

Із документальним оформленням результатів інвентаризації таких ТМЦ складається цікава ситуація. На підставі актів інвентаризації залишків та звітів про рух палива технік з обліку паливно-мастильних матеріалів складає звіт про витрати палива за місяць, в якому відображає рух палива за видами, фактичні витрати палива за видами, фактичні витрати палива та результат (економія або перевитрати) проти встановлених норм.

Перевитрати палива водіями за рішенням керівника підприємства відносять до відшкодування матеріально відповідальною особою або на витрати діяльності.

Заправку і дозаправку автомобілів мастилами здійснюють, як правило, під час проведення технічного обслуговування автотранспорту. Наявність паливно-мастильних матеріалів в баках машин та ін. Техніки змиритися на початку робочого дня перед виїздом техніки з гаражів в перший день проведення інвентаризації ПММ відповідно до наказу про проведення інвентаризації.

Матеріальні запаси, що знаходяться в експлуатації, але котрі увійшли в бюджетному обліку (у тому числі на позабалансових рахунках), инвентаризуются за місцями їх знаходження і матеріально відповідальних осіб, на зберіганні у яких вони знаходяться.

fb2, txt, txt, txt