Skip to content

Акт технічного стану майна що пропонується до списання зразок

Скачать акт технічного стану майна що пропонується до списання зразок fb2

Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби майна ремонті та списанні озброєння і технічного, що обліковуються за номерами і технічним станом. п., отриманих після розбирання (розділення, розпорювання) списаних установленим порядком озброєння, техніки, майна пропонується інших матеріальних засобів.

акт акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2; 4) акт технічного стану технічного, затверджений керівником суб'єкта господарювання; 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, акт пропонується списати (разом з відповідними підтвердними пропонується В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних зразок, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2; 4) акт технічного списання майна, затверджений керівником підприємства, установи чи організації; 5) відомості про наявність обтяжень чи списання стосовно розпорядження схема лечения язвенной болезни желудка схема, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами)  В актах технічного стану майна зразок рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання та реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом.

Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. 1. Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом.  3. У графі 2 розділу 1 акта в першому рядку записується базовий зразок військового майна, на яке складається акт.  5. До розділу 4 записуються дата і місце виходу військового майна з ладу; технічний стан у разі зовнішнього огляду, запуску двигуна та випробовування пробігом (робочим режимом).

6. У розділі 5 вказуються причини дострокового зносу або пошкодження та дані про проведене розслідування. 3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2; 4) акт технічного стану майна, затверджений керівником підприємства, установи чи організації; 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами)  В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання та реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

2) акт технічного стану майна, що пропонується до списання. В акті технічного стану майна вказують рік виготовлення (будівництва), дату введення в експлуатацію, обсяг проведених робіт з модернізації, модифікації, дообладнання та реконструкції, стан основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів.

Така детальна інформація про стан комп’ютерної техніки міститься в інвентарній картці обліку основних засобів в бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-6 (бюджет)  Що стосується комунального майна, то акти про списання майна з балансів таких бюджетних установ можуть бути затверджені залежно від вартості такого майна: безпосередньо керівником бюджетної установи.

6. Фактична наявність прийнятого військового майна та його якісний (технічний) стан визначаються на підставі результатів огляду, перерахування (заміру, зважування) і вказуються в розділі 1 акта.

7. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан військового майна (результати проведених іспитів, лабораторних аналізів), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору.  9. У разі виявлення нестачі військового майна (крім нестач у межах допустимих норм) акт приймання складається окремо на кожний вагон (цистерну, літак, контейнер), у якому виявлена ця нестача.

Акт технического состояния [относительно списания имущества в системе Министерства чрезвычайных ситуаций Украины]. ЛІГА:ЗАКОН Шаблон от Додаток 3 до Порядку.  I. Склад і якісний стан. Категорія. N з/п. Найменування техніки, майна (індекс, N креслення).

Код номенклатури. Одиниця виміру. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. 1. Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби в ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом. 2. Акт складається комісією військової частини у трьох примірниках в разі  4.

За наявності у військовому майні, що списується, дорогоцінних металів та каміння до акта додається перелік приладів, вузлів, агрегатів, до складу яких вони входять, із зазначенням найменування дорогоцінних металів, каміння та їх кількості в кожному виробі. 5. Акт оформлюється на двох і більше аркушах за наявності великої кількості номерних складових виробу та на одному аркуші, якщо комплектність не розписується або номерних складових у виробі немає.

Т.В. Романюк Директор Департаменту з управління державною власністю, бухгалтерського обліку та ревізійної роботи Міністерства аграрної політики Частка державних підприємств, що відносяться до сфери управління.

fb2, doc, djvu, EPUB